Det Hvite Bånd er fornøyd med årets statsbudsjett

22. november ble budsjettavtalen mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF lagt frem. Det ble gjort endringer i statsbudsjettet som berører rusområdet og innspil fra Actis.

Det Hvite Bånd støtter Actis og er glade for økning i bevilgningen til helsestasjon- og skolehelsetjenesten, økning til kommunene som en del av opptrappingsplanen for rusfeltet, reversering av kuttene til rettshjelp og til innhold i soning. I tillegg er det gledelig at en rekke av Actis sine medlemsorganisasjoner har kommet inn i avtalen med økte bevilgninger og øremerkinger.

Avtalen kan leses her: https://krf.no/globalassets/vedlegg/avtaler/budsjettavtale-2018.pdf