Kjære DHB søster og leser av bladet!

På landsmøtet i Bodø ble jeg valgt til ny landsleder. Takk for tilliten. Landsstyret ønsker så godt vi kan å opprettholde Det Hvite Bånd som en aktiv organisasjon innen rusfeltet.

Med utgangspunkt i vår handlingsplan vil vi satse på å utvikle og gjennomføre rusforebyggende prosjekter, være oppdatert innen rusfeltet og det ruspolitiske arbeidet og fremme samarbeid med andre organisasjoner. Sette fokus på sammenhengen mellom rus og vold i nære relasjoner, opprettholde og styrke barne- og ungdomsarbeidet og opprettholde arbeid for rent drikkevann internasjonalt.

Vi må styrke og utvikle arbeidet i foreninger og kretser. Ta gjerne kontakt med meg dersom det er noe de vil ha hjelp til.

Vi må stå sammen og hjelpe hverandre. Det viktigste arbeidet alle kan være med å gjøre, er å be til Gud for arbeidet i Norge og internasjonalt. Det Hvite Bånd arbeidet startet med at en enkel kvinne bad til vår himmelske far om hjelp fordi mannen og sønnen drakk seg fulle. Bønn er en viktig kraftstasjon. Det er viktig å opprettholde arbeidet der du bor selv om det ikke er stort. For: Mange bekker små blir til ei å (elv) og vannet har en enorm kraft.

Husk at for Gud er alt mulig. Markus 10,27b. Med Jesus sin ledelse kan vi være med å utrette mye, eller noe som har betydning for enkelt mennesker. Jesus er avhengig av alle sine barn og han har omsorg for sine barn. Et annet viktig arbeid er at vi klarer å verve nye medlemmer. Vi må be om Guds ledelse også i dette arbeidet.

Jeg oppfordrer deg om å prioritere dette høyt og være frimodig. Til deg som er medlem, oppfordrer jeg deg alltid til å være medlem, selv om du ikke kan være aktiv. Du er også betydningsfull for oss. Mi oppfordring er at de ikke legge ned foreninger, men holde ut. For der det er en spire kan det bli vekst.

Vi skal så og Gud gir vekst. Julehøytiden nærmer seg og vi vet at det er en tid der spesielt mange barn har det vanskelig. Høytid med fridager øker rusbruken og gjerne i lag med familien. Vi må arbeide og be for at barna må få en trygg og god høytid i lag med sine kjære.

Så vil vi i landsstyret få ønske hvert enkelt medlem og leser en fredfull og god julehelg og et velsignet godt Nytt År. Og over by og land i kveld går julens glade bud at født er Herren Jesus Krist, vår Frelser og vår Gud.


Kjærlig hilsen
Oddrun Småbrekke