TRYGGE - tydelige voksne

Vold i dagens samfunn

I Resolusjonen som ble vedtatt under Landsmøtet 2019 i Bodø, var et av punktene; ”Vold i nære relasjoner”! Det vil vi i DHB være med å bekjempe.

Det viser seg at vold griper om seg i mye større grad enn vi aner og i sammenhenger der en ikke skulle tro det fantest; i byer som på landsbygda, på skoler, i arbeidslivet, i idretten, nærmiljøet og i hjemmene. Og dessverre, veldig ofte under store høytider som jul og i ferier.

I VG 11.oktober 2019 etterlyser Byrådsleder i Oslo TRYGGE VOKSNE i kampen mot fotballvolden, som statistisk viser seg å være størst i Oslo.


”BYRÅDSLEDEREN ETTERLYSER TRYGGE VOKSNE I KAMPEN MOT FOTBALLVOLDEN:
- HJEMME ALENE-FEST


Johansen mener foreldreoppfølging er det viktigste.

Det er skremmende hvor ofte en kan lese i aviser, høre og se nyheter at vold har blitt utøvd, mot ofte hel uskyldige personer. I mange av tilfellene, er det alkohol og/eller andre rusgifter med i bildet.

De lidelsene og skadene dette påfører ofrene, kan vi knapt ane. I tillegg utgifter for samfunnet og for den som blir rammet.

Det er tydelig å se at vold griper om seg i miljøer der det bare skulle være glede og livsutfoldelse for store og små. Det er tragisk.

Nå er vi snart inne i førjulstiden med juleforberedelsene og alle forventningene og alt som skal ordnes. Med alle utfordringer det bringer med seg inn i hverdagene til den enkelte familie. Juleavsluttninger, julebord, festlige tilstellinger, ofte med alkohol som selvsagt tilbehør.

Det som var planlagt som en hyggekveld ute, kan ende med fyll og spetakkel og vold, ofte helt uforskylt og ikke planlagt.

Svært mange barn gruer seg til jule fordi de vet at alkohol og vold vil bli en del av julefeiringen. De siste årene har vi i DHB støttet IOGT JUBA og JUVENTE sin kampanje om ”HVIT JUL”. Det vil vi gjøre i år også, i håp om at mange foreldre lar være å drikke alkohol i juledagene fra 24. til 26. desember.


HVA ER EGENTLIG VIKTIGST? At barna dine skal slippe å gå jula i møte med klump i magen og redsel i blikket, eller at du skal få din vanlige ”julekos?”

Behovet for trygge voksne i disse førjulstider, og i julen, er ikke mindre enn ellers i året.


Med ønske om en god julefeiring!
Brita Nilssen