Kontakt oss

 

Adresse: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo
Tlf: 23 21 45 37 / 23 21 45 36

Ønsker du kontakt med Det Hvite Bånd på ditt hjemsted, ber vi deg om å kontakte kretsleder, event. andre som vil informere om arbeidet i din nærhet.

Landskontoret

Kontorsekretær:
Eli Kjønsberg dhbsek@actis.no
tlf. 23 21 45 37

Kontormedarbeider/medlemsreg:
Eva U. Trobe  DHBKontor@actis.no
tlf. 23 21 45 36

Økonomikonsulent:
Katrine Isaksen  Katrine@actis.no
tlf: 23214512

Redaksjon DHB- bladet:

Redaktør:Margaret Østenstad   
E-post margaretostenstad45@gmail.com 
Mob. *47399402
Postadresse: Rygjehaugvegen 13, 4265 Håvik Terrasse

Medarbeider og redaktør barne-og undomssidene:                                                    
Brita Nilssen, britanilssen@hotmail.com

Medarbeider: Aud Karin Førland, audkf@broadpark.com  41337043


LANDSSTYRET

Landsleder: Anne Marie Rønningen
E-post:   amaronni47@gmail.com
Mob. *908 34 681
Postadresse: Shetlandsgata 7, 3238 Sandefjord

Nestleder:  Helga Ingebrigtsen
E-post:
hjki@online.no
tlf:
 47298903

Kasserer: Marit Langeland
E-post:  marit@realco.no  Langelandsåsen 31, 5412 Stord
tlf. 47198903

Juniorleder: Oddrun Småbrekke,
E-post:oddrun_lars@yahoo.no
tlf: 47441395

Styremedlemmer: Inger Vik Straume
E-post:kari@gillen.no
tlf: 415 49 262 


Styremedlemmer: Arnbjørg Elle Løtveit
tlf: 38393897 

 

KRETSLEDERE

Aust -Agder krets
kontakt: Anne Grete Olsen, Skare, 4812 Kongshamn, tlf. 37 08 84 63

Bjørgvin krets 
Kretsleder Oddrun Småbrekke, tlf.: 47441395

Finnmark krets 
Kontakt:Helga Ingebrigtsen, tlf.: 47298903


Haugaland  krets 
Kretsleder: Brita Nilssen, tlf.:98802392

Helgeland krets
Kretsleder Torgunn Søyland Skoglund, Skaland, 8664 Mosjøen, tlf.: 48197045

Nordland krets


Trøndelag, Møre og Romsdals krets 
Kontakt: Kari Inger Vik Straume

Rogaland krets 
Kontakt: Solfrid Storland, tlf.:51 41 80 04

Sogn og Fjordane krets 

Troms  krets 
Kretsleder Lillian Sandring, Stakkevoldv. 366, 9019 TROMSØ, tlf. 77 67 71 80

Trøndelag krets 
Kretsleder Liv Løvrød, Høgberget 48, 7600 LEVANGER, tlf. 93 23 66 37   

Vest-Agder krets
Kretsleder Astrid Risholm, 4434 ANDABELØY, tlf. 38 37 37 36

Vestfold og Telemark krets 
Kretsleder Anne Marie Rønningen, Kråkåsveien 48, 3229 Sandefjord 33 52 15 27