Kontakt oss

Adresse: Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo
Tlf.: 23 21 45 37 

Ønsker du kontakt med Det Hvite Bånd på ditt hjemsted, ber vi deg om å kontakte kretsleder, eventuelt andre som vil informere om arbeidet i din nærhet.

LANDSKONTOR:

Kontorsekretær: Kjersti Gulli Petersen landskontoret@hviteband.no tlf. 23 21 45 37

Økonomikonsulent:
Katrine Isaksen Katrine@actis.no

Redaksjon DHB-bladet:

Ansvarlig Redaktør:  Margaret Østenstad   
E-post margaretostenstad45@gmail.com 
Mob. *473 99 402
Postadresse: Rygjehaugvegen 13, 4265 HÅVIK TERRASSE

 

LANDSSTYRET

Landsleder: Oddrun Småbrekke
E-post: oddrun_lars@yahoo.no
Tlf.: 474 41 395
Postadresse: Tørvikbygdvegen 443, 5620 TØRVIKBYGD

Nestleder: Torgunn Søyland Skoglund, Skalandsvegen 26, 8664 MOSJØEN
E-post: torgunnskoglund@live.no
Tlf:
481 97 045

Kasserer: Marit Langeland, Langelandsåsen 31, 5412 STORD
E-post: marit@realco.no
Tlf: 471 989 03

Juniorleder: Charlotte Heintz Grydeland
E-post: charlotteheintzgrydeland@gmail.com
Tlf: 986 45 253

Styremedlem: Kari Inger Vik Straume, Hans Strøm vegen 9, 6100 VOLDA
E-post: kari@gillen.no
Tlf: 415 49 262 

Styremedlem: Oddny Liv Skårland, Sikvalandsvegen 314, 4342 UNDHEIM
E-post: oddny.skaarland@gmail.com
Tlf: 482 21 488 

Styremedlem: Astrid Opheim, Bonsnesveien 89, 3530 RØYSE
E-post: astrid.opheim@hotmail.no
Tlf: 980 33 342

 

KRETSLEDERE

Aust-Agder krets
Kontakt: Anne Grete Olsen, Skare, 4812 KONGSHAMN, tlf.: 908 68 982

Bjørgvin krets 
Kretsleder: Oddrun Småbrekke, Tørvikbygdvegen 443, 5620 TØRVIKBYGD, tlf.: 474 41 395

Finnmark krets 
Kontakt: Bergljot Nordhus, Leirdueveien 63, 9900 KIRKENES, tlf.: 926 39 016

Haugaland krets 
Kretsleder: Brita Nilssen, Storasletto 46, 5411 STORD, tlf.: 988 02 392

Helgeland krets
Kretsleder: Torgunn Søyland Skoglund, Skaland, 8664 MOSJØEN, tlf.: 481 97 045

Nordland krets

Trøndelag, Møre og Romsdals krets 
Kontakt: Kari Inger Vik Straume, Hans Strøm vegen 9, 6100 VOLDA, tlf.: 415 49 262

Rogaland krets 
Kontakt: Oddny Liv Skårland, Sikvalandsvegen 314, 4342 UNDHEIM, tlf.: 482 21 488

Sogn og Fjordane krets 

Troms  krets 
Kretsleder Lillian Sandring, Stakkevoldveien 366, 9019 TROMSØ, tlf.: 977 56 118

Trøndelag krets 
Kretsleder Liv Løvrød, Høgberget 48, 7600 LEVANGER, tlf.: 932 36 637   

Vest-Agder krets
Kretsleder Arnbjørg Elle Løtveit, Abraham Berges vei 48 B, 4560 VANSE tlf.: 38 39 38 97

Vestfold og Telemark krets 
Kretsleder Anne Marie Rønningen, Shetlandgata 7, 3238 SANDEFJORD, tlf.: 908 34 681