Om oss

Norske kvinners kristne avholdsforbund er tilsluttet Worlds Womans Christian Temperance Union (WWCTU). DHB startet sin virksomhet i Norge i 1889, og har i dag foreninger i alle landets fylker. Vi gir ut bladet ”Det Hvite Bånd.” Det Hvite Bånd eier Riisby Behandlingssenter.
- En rusfri verden under mottoet "For Gud, heim og alle folk"


Kontaktinformasjon:
Det Hvite Bånd, Torggata 1, 0181 Oslo
Tlf:    23 21 45 37

Vår formål: Det Hvite Bånd er en avholdsorganisasjon for kvinner, som på kristen grunn arbeider for å forebygge alle slags rusgifter, verne om familien, få kvinner med i avholdsarbeidet, fremme likestilling i borgerrettigheter og mellomfolkelig fred og forståelse.

Vår Visjon: En levende og velfungerende Hvite Bånd-organisasjon
Vår Misjon: Støtte enhver i å velge en rusfri livsstil for å unngå helseskader og andre problemer
Vårt Håp: Delta i arbeid som kan gjøre en forskjell i menneskers liv, oppmuntre og gi dem muligheter til å tjene Gud og til å bygge sterke og ansvarsbevisste familier, noe som igjen vil påvirke nasjonenes verdisett.

Viktige datoer:
31. mai - Verdens Nei til tobakk-dag.
09. september - FAS Dag
28. september - DHB Bønnedag (bursdag til Frances Willard)
02. oktober - Verdens Nei til alkohol-dag

Vårt merke er en liten hvit emaljesløyfe.

Arbeidsoppgaver:
- møtevirksomhet
- opplysningsarbeid/forebyggende arbeid
- barn og unge/leirvirksomhet
- blomstermisjon/besøkstjeneste
- omsorg/ettervern
- studievirksomhet/seminar
- behandling
- tillitskvinner arbeider for å begrense tilgangen til rusgifter.
 
DHB støtter internasjonale prosjekter, ”Kvinner og utdanning” i Villa Lobos i Guatemala. Prosjektet er et tilbud til den fattigste befolkningen i slumbyen i utkanten av Guatemala City. Utviklingsmål er å høyne vilkårene for målgruppen gjennom å yte allmenn- og yrkesutdanning, samt psykisk og fysisk helsevern, kurser i økonomi, kvinners rettigheter, ernæring og omsorg. Egne opplysningskurs om HIV/Aids. Det gis tilbud om barnehage mens mødrene går på kurs. DHB i Norge støtter prosjektet som styres av søsterorganisasjonen i utviklingslandet med midler fra NORAD, Fokus og egen organisasjon.

DHB støtter rusforebyggende arbeid på Kola, Russland i samarbeid med Norges Samemisjon sitt prosjekt ”Vernet bedrift og alkoholistomsorg i Lovozero” og i samarbeid med organisasjonen ”Ny begynnelse.”