La oss i 12-bønnen be konkret for

 • Det Hvite Bånds Verdenspresident og verdensstyre
 • Det Hvite Bånds landsleder, landstyre og den enkelte forening
 • Det Hvite Bånds junior og ungdomsarbeide
 • Riisby Nordre og Riisby Søndre
 • Ettervernsgruppe i Oslo
 • Alle våre syke, eldre og ensomme søstre
 • Våre søstre som av forskjellige grunner ikke kommer seg ut
 • Dem som er blitt passive Be om at Herren må gi oss visdom og kjærlighet til å få andre med oss
 • Å få se at vi trenger hverandre og andre trenger oss
 • For narkomane og alkoholikere
 • For deres nærmeste
 • For politiet og rusfelts arbeidere
 • Dem som sitter i fengsel
 • Barn som lider under pårørendes rusbruk
 • Våre prester, forstandere, forkynnere og alle kristne ledere
 • Om at våre politikere må se sitt ansvar
 • Om en bønnevekkelse

Herre, lær oss å be! Herre, hør vår bønn!