Hvor ble det av nyheten?

Hvor ble det av nyheten?

Publisert av Vigdis Goldin den 20.09.23.

I vår ble det lagt frem en ny internasjonal forskningsrapport med tittelen «Alcohol and Society 2023» En oppsummering av resultatene viser at alkohol har negative effekter på hjerte- og karsykdommer. Alkohol øker risikoen for høyt blodtrykk og det øker risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesvikt og nyresvikt, men hvor ble det av denne viktige nyheten?

Det er ikke noe nytt at informasjon som inneholder fakta som berører folk sitt inntak av alkohol ikke får særlig publisitet. Myten om at alkohol i lave eller moderate doser beskytter mot hjerte- og karsykdommer har blitt gjentatt så mange ganger, i årevis, at de fleste tror at det er en sannhet. Det er en vanlig tankegang at det ikke skal røres ved folket sine alkoholvaner -, eller uvaner.  At alkohol ikke er helsefremmende, er det vanskelig å få aksept for selv om det er godt dokumentert.   

Når det gjelder andre stoff som påvirker helsa, kommer det store oppslag i media selv om det bare er mistanke om skade, til dømes om søtningsstoffet, aspartam. Det har vært flere forskninger som viser at alkohol også bidrar til å utvikle enkelte kreftformer, men det også er lite kjent.

Hvorfor lytter vi til andre forskningsresultater som har helseskadelig effekt, men ikke når det gjelder alkohol?                                                                              

Det helseforebyggende arbeidet er det mest effektive og kostnadsbesparende tiltaket, for den enkelte, for familien og samfunnet. Det Hvite Bånd vil derfor fortsette sitt arbeid med å opplyse om skadevirkningene ved alkoholbruk, og fremheve alle de positive sidene i livet ved å leve rusfritt.

La oss stå sammen i bønn.   

 Vennlig hilsen Oddrun Småbrekke

 

Kilde: Alcohol and Society