Hvorfor øker volden?

Hvorfor øker volden?

Politistatistikken viser en økning i antall saker som involverer barn og unge i perioden fra 2017 til 2023. Spesielt bekymringsfullt er økningen blant barn under den kriminelle lavalderen på 15 år.

Les mer
Skjenkebevillinger har økt betydelig

Skjenkebevillinger har økt betydelig

Antall skjenkesteder i Norge har økt betydelig de siste 30 årene, fra under 2 500 i 1980 til nærmere 8 500 i 2023. Dette inkluderer barer, restauranter og andre serveringssteder som har fått kommunal bevilling til å skjenke alkohol.

Les mer
Økning i kokainbruk blant unge

Økning i kokainbruk blant unge

En nylig undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Blå Kors avslører at 1 av 4 unge mellom 16 og 19 år opplever at kokain er like vanlig på fester som alkohol. Denne normaliseringen av kokainbruk blant unge er en bekymring for Blå Kors, som ser en økende tendens.

Les mer
Dagens unge drikker mindre alkohol

Dagens unge drikker mindre alkohol

En positiv trend og utvikling i samfunnet viser at unge mennesker i dag drikker mindre alkohol enn tidligere. Norske 15-16-åringer som oppgir at de har drukket alkohol, har sunket jevnt siden årtusenskiftet. I 2019 oppga 25 prosent at de hadde drukket siste 30 dager, 45 prosent hadde gjort det de siste 12 måneder og 53 prosent noen gang1. Tettere kontakt med foreldrene ser ut til å være en avgjørende faktor i nedgangen.

Les mer