Leir i Sætervika for 4.-7. trinn 10.-12. mai 2024

Leir i Sætervika for 4.-7. trinn 10.-12. mai 2024

Har du lyst å være med på en leir i mai? Det Hvite Bånd Bjørgvin arrangerer leir for aldersgruppen fra 4. til 7. trinn. Dette blir en opplevelsesrik og artig helg med mange spennende aktiviteter, mulighet for å få nye venner, og lære om Jesus.

Les mer
Dagens unge drikker mindre alkohol

Dagens unge drikker mindre alkohol

En positiv trend og utvikling i samfunnet viser at unge mennesker i dag drikker mindre alkohol enn tidligere. Norske 15-16-åringer som oppgir at de har drukket alkohol, har sunket jevnt siden årtusenskiftet. I 2019 oppga 25 prosent at de hadde drukket siste 30 dager, 45 prosent hadde gjort det de siste 12 måneder og 53 prosent noen gang1. Tettere kontakt med foreldrene ser ut til å være en avgjørende faktor i nedgangen.

Les mer
ALKOHOL OG HJERNEN VÅR

ALKOHOL OG HJERNEN VÅR

Alkohol er det psykoaktive stoffet som er mest brukt i verda. Ca . 2 milliarder menneske bruker det i løpet av eit år. I følge WHO er alkohol ein årsaksfaktor i meir enn 200 sjukdoms og skadeslag. Inkludert i dette er avvikande mental helse og dårleg oppførsel. Slik som avvikande oppførsel, depresjon og angst. I USA er det slik at 14, 5 millioner vaksne menneske har avvikande oppførsel pga. alkoholbruk. Det er det same som 5,8 % av folket i statane. Dette i følge nasjonal undersøking av rusbruk i 2019. Alkohol kan innvirke på hjernen på mange måtar alt etter kor mykje og kor ofte ein drikk.

Les mer
Hvor ble det av nyheten?

Hvor ble det av nyheten?

I vår ble det lagt frem en ny internasjonal forskningsrapport med tittelen «Alcohol and Society 2023» En oppsummering av resultatene viser at alkohol har negative effekter på hjerte- og karsykdommer. Alkohol øker risikoen for høyt blodtrykk og det øker risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesvikt og nyresvikt. Hvor ble det av denne viktige nyheten?

Les mer