Kretslederne, presentert fra nord til sør

Finnmark krets

Kontakt: Bergljot Nordhus, Leirdueveien 63, 9900 KIRKENES. Tlf.: 926 39 016

Troms krets

Kretsleder: Lillian Sandring, Stakkevoldveien 366, 9019 TROMSØ. Tlf.: 977 56 118

Nordland krets

Helgeland krets

Kretsleder: Torgunn Søyland Skoglund, Skaland, 8664 MOSJØEN. Tlf.: 481 97 045

Trøndelag, Møre & Romsdal krets

Kontakt: Kari Inger Vik Straume, Hans Strøm vegen 9, 6100 VOLDA. Tlf.: 415 49 262

Sogn og Fjordane krets

Bjørgvin krets

Kretsleder: Oddrun Småbrekke, Tørvikbygdvegen 443, 5620 TØRVIKBYGD.  Tlf.: 474 41 395

Haugaland krets

Kretsleder: Brita Nilssen, Storasletto 46, 5411 STORD. Tlf.: 988 02 392

Rogaland krets

Kretsleder: Oddny Liv Skårland, Lyngbakken 44, 4344 Bryne. Tlf.: 482 21 488

Vest-Agder krets

Kretsleder: Arnbjørg Elle Løtveit, Abraham Berges vei 48 B, 4560 VANSE. Tlf.: 38 39 38 97

Aust-Agder krets

Vestfold og Telemark krets

Viken krets

Kretsleder: Eva Unsgaard-Trobe, Thorleifs allé 9, 0489 OSLO. Tlf.: 976 02 919