Det Hvite Bånd ser alkoholbruk og drikkeskikker som et av vår tids største samfunnsproblemer. Derfor arbeider vi iherdig for å vekke kvinner til å se sitt ansvar og ta et avgjort standpunkt mot alkohol og andre rusgifter. Vi verdsetter våre samarbeidspartnere og det viktige arbeidet de gjør. Det er koblet hjemmesidelinker til hver av organisasjonsnavnene.

Actis - Rusfeltets samarbeidsorganisasjon. Arbeider for å redusere skadene ved bruk av alkohol, narkotika og pengespill

Av-og-til - En organisasjon for alkovett. Vil bidra til å redusere de negative følgene av alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle i situasjoner der alkohol utgjør en risiko eller kan være til ulempe for andre

IOGT - Frivillig rusforebyggende organisasjon. Driver driver ruspolitisk påvirkningsarbeid, forebyggende tiltak og et utstrakt sosialt arbeid for rusavhengige og for barn og unge. Jobber for at det skal være lett å ta rusfrie valg

Juba - Junior- og barneorganisasjonen til IOGT. Arbeider for å redusere alkohol- og narkotikabruken i samfunnet og lære opp barn til demokratisk deltakelse for en mer rettferdig verden

Blå kors - Arbeider med og for mennesker som strever med å mestre hverdagen. Blå Kors har et spesielt fokus på de som på grunn av egen eller andres rus- eller spillavhengighet er i en vanskelig livssituasjon. Arbeider også med forebygging på individ- og samfunnsnivå

Frelsesarmeen - En global, kristen bevegelse med et utstrakt sosialt engasjement. I over 130 land tilbyr de "suppe, såpe og frelse" for å møte folks fysiske, psykiske og åndelige behov

Tro & Medier - En kristen medieorganisasjon som jobber for kristen tro og gode verdier i mediehverdagen

Helsedirektoratet