Hvorfor øker volden?

Hvorfor øker volden?

Politistatistikken viser en økning i antall saker som involverer barn og unge i perioden fra 2017 til 2023. Spesielt bekymringsfullt er økningen blant barn under den kriminelle lavalderen på 15 år.

Les mer
Skjenkebevillinger har økt betydelig

Skjenkebevillinger har økt betydelig

Antall skjenkesteder i Norge har økt betydelig de siste 30 årene, fra under 2 500 i 1980 til nærmere 8 500 i 2023. Dette inkluderer barer, restauranter og andre serveringssteder som har fått kommunal bevilling til å skjenke alkohol.

Les mer
Økning i kokainbruk blant unge

Økning i kokainbruk blant unge

En nylig undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Blå Kors avslører at 1 av 4 unge mellom 16 og 19 år opplever at kokain er like vanlig på fester som alkohol. Denne normaliseringen av kokainbruk blant unge er en bekymring for Blå Kors, som ser en økende tendens.

Les mer
Dagens unge drikker mindre alkohol

Dagens unge drikker mindre alkohol

En positiv trend og utvikling i samfunnet viser at unge mennesker i dag drikker mindre alkohol enn tidligere. Norske 15-16-åringer som oppgir at de har drukket alkohol, har sunket jevnt siden årtusenskiftet. I 2019 oppga 25 prosent at de hadde drukket siste 30 dager, 45 prosent hadde gjort det de siste 12 måneder og 53 prosent noen gang1. Tettere kontakt med foreldrene ser ut til å være en avgjørende faktor i nedgangen.

Les mer
ALKOHOL OG HJERNEN VÅR

ALKOHOL OG HJERNEN VÅR

15.11.23 11:45
av Vigdis Goldin

Alkohol er det psykoaktive stoffet som er mest brukt i verda. Ca . 2 milliarder menneske bruker det i løpet av eit år. I følge WHO er alkohol ein årsaksfaktor i meir enn 200 sjukdoms og skadeslag. Inkludert i dette er avvikande mental helse og dårleg oppførsel. Slik som avvikande oppførsel, depresjon og angst. I USA er det slik at 14, 5 millioner vaksne menneske har avvikande oppførsel pga. alkoholbruk. Det er det same som 5,8 % av folket i statane. Dette i følge nasjonal undersøking av rusbruk i 2019. Alkohol kan innvirke på hjernen på mange måtar alt etter kor mykje og kor ofte ein drikk.

Les mer
Hvor ble det av nyheten?

Hvor ble det av nyheten?

20.09.23 12:17
av Vigdis Goldin

I vår ble det lagt frem en ny internasjonal forskningsrapport med tittelen «Alcohol and Society 2023» En oppsummering av resultatene viser at alkohol har negative effekter på hjerte- og karsykdommer. Alkohol øker risikoen for høyt blodtrykk og det øker risikoen for hjerteinfarkt, hjerneslag, hjertesvikt og nyresvikt. Hvor ble det av denne viktige nyheten?

Les mer
Mocktails - godt med alkoholfritt

Mocktails - godt med alkoholfritt

01.01.23 00:00
av Vigdis Goldin

Det går fint an å lage fine, fargerike og smaksrike drinker uten å bruke alkohol. Mange har fått øynene opp for den nye trenden med å severe alkoholfritt. Spesielt blant mange unge blir dette mer og mer populært i følge trendforskere. Drinken har fått navnet " Mocktails" og finnes i uendelig mange varianter. På nettsiden til Frukt.no kan du finne mange gode oppskrifter.

Les mer

Kategorier