Fakta om Marijuana

Fakta om Marijuana

09.08.22 10:01 av Vigdis Goldin

Auke av THC, det viktigaste virkestoffet i Marijuana. Mengda av THC i Marijuana har auka jamnt og trutt dei siste tiåra. Når ein person er nybyrjar av Marijuana , kan han eller ho bli eksponert for høgt nivå av dette virkestoffet og sjansen for ein svært skadeleg reaksjon er stor. Auken i THC nivå kan forklare at fleire brukerar havnar på akuttmottak.

Les mer

Kategorier