Hvorfor øker volden?

Hvorfor øker volden?

Politistatistikken viser en økning i antall saker som involverer barn og unge i perioden fra 2017 til 2023. Spesielt bekymringsfullt er økningen blant barn under den kriminelle lavalderen på 15 år.

Les mer