Vi i DHB Ung lever rusfritt fordi vi vil!

Rus og rusproblematikk møter oss overalt i samfunnet. Samtidig er det mange som mangler tilstrekkelig informasjon om rus. DHB Ung sitt arbeid og engasjement har som mål å fremme bevisste og ansvarlige valg blant unge / unge voksne i møte med alkohol og andre rusmidler. Vi vil drive rusforebyggende informasjons- og opplysningsarbeid på ulike arenaer.

Vi ønsker

 • å formidle god informasjon om rus med fokus på holdninger
 • å inspirere og oppmuntre til å leve rusfritt
             
 • å informere om skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler
             
 • å bidra til at alle skal ta selvstendige og informerte valg i møte med alkohol og andre rusmidler.
             
 • å øke tilbudet av rusfrie aktiviteter og prosjekter


Har du lyst til å være med på laget? Meld deg inn i dag! Du er viktig! (Ungdom 12-18 år må ha underskrift av en foresatt)

Alle medlemmer i DHB Ung får tilsendt medlemspakke og fire medlemsblader i løpet av året.

DHB Ungs løfte er: «Så lenge jeg er medlem, skal jeg ikke drikke alkohol, røyke eller bruke andre rusmidler.»