Vi i DHBs juniorarbeid lever rusfritt sammen! 

90 000 barn vokser opp med minst en forelder som drikker alkohol og alkohol er ifølge folkehelseinstituttet den enkeltfaktoren som tar flest friske leveår i den norske befolkningen. Vi ønsker å inspirere og oppmuntre til å leve rusfritt, informere om skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler og å øke tilbudet av rusfrie aktiviteter og prosjekter.

DHBs juniorarbeid og engasjement har som mål å fremme bevisste og ansvarlige valg blant unge i møte med alkohol og andre rusmidler. Det er mange som mangler tilstrekkelig informasjon om rus, og det ønsker vi å gjøre noe med gjennom å drive rusforebyggende informasjons- og opplysningsarbeid på ulike arenaer.

Vi ønsker å formidle god informasjon om rus med fokus på holdninger og ønsker å bidra til at alle skal ta selvstendige valg i møte med alkohol og andre rusmidler.

Har du lyst til å være med på laget? Meld deg inn i dag! 

Alle medlemmer i DHB junior får tilsendt medlemspakke og fire medlemsblader i løpet av året.