Landsleder: Oddrun Småbrekke
E-post: oddrun_lars@yahoo.no
Tlf.: 474 41 395
Postadresse: Tørvikbygdvegen 443, 5620 TØRVIKBYGD

Nestleder: Torgunn Søyland Skoglund, Skalandsvegen 26, 8664 MOSJØEN
E-post: torgunnskoglund@live.no
Tlf: 
481 97 045

Kasserer: Marit Langeland, Langelandsåsen 31, 5412 STORD
E-post: marit@realco.no
Tlf: 471 989 03

Leder DHB Ung: Ester Mjøs
E-post: ester.mjos@gmail.com
Tlf: 955 20 191

Styremedlem: Tone Sjelmo Viken, Tyrifjordveien 54, 3530 RØYSE
E-post: toneviken@gmail.com
Tlf: 412 01 688 

Styremedlem: Oddny Liv Skårland, Lyngbakken 44, 4344 Bryne
E-post: oddny.skaarland@gmail.com
Tlf: 482 21 488

Styremedlem: Aslaug Elin S Kleven, Monanevegen 147, 4120 TAU
E-post: aekleven@yahoo.no
Tlf: 976 59 020