Stiftelsen Riisby Behandlingssenter er en behandlingsinstitusjon for rusmiddelavhengige med behov for lengre tids innleggelse. Institusjonen ble opprettet av Det Hvite Bånd i 1960, etter at den første institusjonen i Det Hvite Bånd-regi ble åpnet på Jeløya allerede i 1913. I dag drives Riisby som en ideell stiftelse og den drives ut fra et kristent livssyn. Målgruppene er særlig kvinner, par og personer med rusavhengighet og psykiske vansker. Behandlingen bygger på et helhetlig menneskesyn med fokus på fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, hvor egne ressurser står sentralt. På Riisby er respekt, tillit og ansvar viktige begreper. Hovedmålsettingen for behandlingen er at pasientene lærer å mestre livet sitt uten bruk av rusmidler.

Institusjonen har til sammen 50 behandlingsplasser fordelt på to avdelinger: Riisby Nordre, som ligger på Dokka i Nordre Land og Riisby Søndre som ligger på Fluberg i Søndre Land. Til sammen er bemanningen ca. 58 årsverk. Riisby er en del av spesialisthelsetjenesten og har avtale med Helse Øst om 50 plasser. Behandlingsformen er individuell og bygger på bredt faglig samarbeid.

Vil du vite mer, følg linken til hjemmesiden til Riisby.