Vi i DHBs juniorarbeid lever rusfritt sammen! 

90 000 barn vokser opp med minst en forelder som drikker alkohol. Alkohol er ifølge Folkehelseinstituttet den enkeltfaktoren som tar flest friske leveår i den norske befolkningen.

Vi ønsker

  • å inspirere og oppmuntre til å leve rusfritt
  • å informere om skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler
  • å øke tilbudet av rusfrie aktiviteter og prosjekter

Gjennom leirarbeid og rusforebyggende arbeid ønsker vi i juniorarbeidet å fremme kristne verdier og oppmuntre barn til å ta valg som vil føre til et rusfritt liv. Vi har også en «Hverdagshelt-kampanje» for barn i alderen 6-12 år som oppmuntrer barna til å være en god venn.

Alle medlemmer i juniorarbeidet får tilsendt medlemspakke og fire medlemsblader i løpet av året.