Vi i DHB Ung lever rusfritt fordi vi vil

90 000 barn vokser opp med minst en forelder som drikker alkohol. Mange barn møter tidlig mennesker som ruser seg, eller mennesker som har et lite eller stort rusproblem.

Vi ønsker derfor

  • å gi barna tidlig gode holdninger i møte med rusmidler
  • å informere om skadevirkningene av alkohol og andre rusmidler
  • å øke tilbudet av rusfrie aktiviteter og prosjekter


Gjennom leirarbeid og rusforebyggende arbeid ønsker vi i DHB Ung å fremme kristne verdier og oppmuntre barn til å ta valg som vil føre til et rusfritt liv.

Barn som vil være medlemmer, må ha en foresatt sin underskrift. Alle medlemmer i DHB Ung får tilsendt medlemspakke og fire medlemsblader i løpet av året.