Det Hvite Bånd
Telefonnr. 23 21 45 37
Postadresse

Torggata 1
0181 OSLO

Org.nr.

971 422 025

Ønsker du kontakt med Det Hvite Bånd på ditt hjemsted, ber vi deg om å kontakte kretsleder, eventuelt andre som kan informere om arbeidet i din nærhet.

 

LANDSKONTOR:

 

Sekretær:

Vigdis Goldin

E-post: landskontoret@hviteband.no

Tlf.: 23 21 45 37

 

Økonomikonsulent:
Katrine Isaksen

E-post: Katrine@actis.no

 

 

REDAKSJON DHB-BLADET:

 

Ansvarlig redaktør: Margaret Østenstad   
E-post: margaretostenstad45@gmail.com 
Mob. +47 473 99 402
Postadresse: Rygjehaugvegen 13, 4265 HÅVIK TERRASSE