Avdeling Bibel og bøn 

Avdelinga si viktigaste oppgåve er å vera ein pådrivar og inspirator til bibellesing og bøn.

Det Hvite Bånd sitt motto om å arbeida for Gud, heim og alle folk ligg i botn av alt arbeid i organisasjonen vår. Skal DHB som ein kristen avhaldsorganisasjon lukkast med oppdraget me har fått om å nå dei utslåtte i samfunnet vårt som ligg under for rus, er me heilt avhengige av Guds inngripen.

«Søk fyrst Guds rike og hans rettferd, så skal du få alt det andre i tillegg.»  Gud høyrer bøn!

Avdeling Bibel og bøn ser det som si oppgåve å slå fast at Guds ord åleine må vera vår rettesnor. Med det som utgangspunkt vil avdeling Bibel og bøn oppmuntre og inspirere kristne til å gå saman i bøn for Gud heim og alle folk.

May Britt