FAMILIEAVDELING 

Formålet er å gi hjelp og støtte til familier.

«For Gud, heim og alle folk» Dette har vært Det Hvite Bånd sitt motto fra organisasjonen startet. Hjemmet og familien er limet i et samfunn, derfor er det viktig å styrke de kristne familieverdiene.

  1. Rekruttere barn og unge, oppmuntre til totalavhold og en rusfri livsstil.
  2. Gi god veiledning om rusforebygging gjennom brosjyrer og i DHB bladet.
  3. Tipse om alkoholfrie drikker til fest og familielag.
  4. Distribuere informasjon ved å stå på stand og dele ut blad til skoler og institusjoner.
  5. Gi informasjon og advare om skadene ved gambling, pornografi og internettavhengighet.
  6. Delta i samfunnsdebatten om emner som angår familie, rus, vold og familieødeleggende forhold.
  7. Støtte barne- og ungdomsarbeid, ha leirer for barn og unge.
  8. Vise respekt for enkeltmennesker som sliter, formidle trygghet og livsglede uten rus. Vise at vi bryr oss.

Brita Nilssen