Hovedmålet til Det Hvite Bånd er å redusere skadevirkningene av alkohol for enkelt mennesker, pårørende og samfunnet. Skadevirkninger og samfunnets utfordringer knyttet til rusmidler er dramatiske og vi ønsker gjennom vårt foreningsarbeid å fremme varige og rusfrie holdninger. Fokuset vårt er først og fremst forebyggende. Vi ønsker å øke tilbudet om rusfrie møteplasser i tillegg til informasjonsarbeidet som foregår via ulike sosiale medier. Vi arbeider også for å styrke og utvikle organisasjonen som helhet med blant annet ved å holde medlemmene orienterte og oppdaterte innen rusfeltets utvikling nasjonalt og internasjonalt.

Et av våre hovedfokus er at barn skal slippe å vokse opp i en rusavhengig hverdag. Barn som vokser opp i en rusfri familie, har beviselige mye bedre fremtidsutsikter når det gjelder å mestre livet i voksen alder. En rusfri barndom reduserer faren for sykdom, voldsutøvelser, en destruktiv adferd i voksen alder og videreføring av rusproblemer til neste generasjon. Rusproblemene koster samfunnet betydelige summer, rusforebygging har derfor stor betydning med tanke på å kunne redusere samtlige kostnader forbundet med rus.

På kretsplan og lokalplan varierer det en del på hvilket arbeid som blir gjennomført. Her kan du lese om arbeid og prosjekter vi har og er delaktige i:

Dagsenteret i Bergen er et lavterskeltilbud for rusmisbrukere som drives på dugnad. Det er et stort arbeid som samler opptil 500 mennesker hver uke. De serverer frokost og middag 3 dager i uken. De får også niste med seg og annen praktisk hjelp. Dette er et sted hvor man kan få hjelp og støtte, og samtidig en sosial møteplass hvor man møter andre mennesker. 

Strikkestova i Tørvikbygd er et rusfritt lavterskeltilbud for voksne kvinner i omegn. Vi har åpent annenhver mandag hele året, med unntak av jul- og påskeferie. Dette er et tilbud som er kjærkomment for mange eldre og et godt alternativ mot ensomhet. Her er det størst fokus på det sosiale, og det serveres gratis kaffe og mat. Vi tilbyr skyss til dem som trenger det. 

Andre viktige aktiviteter: 

  •  Foreningene har faste møter alt fra hver måned til noen ganger i året
  •  Kretsmøtene er der lokalforeninger møtes og inspirerer hverandre til å stå i arbeidet. Her deles informasjon om arbeidet og det samles inn midler til videre arbeid
  •  Foreningen holder også åpne fester, rusfrie aktiviteter og møter
  •  En annen viktig aktivitet i foreningene er blomstermisjon, noe vi vet spesielt eldre, isolerte og ensomme mennesker setter pris på
  • Telefonbesøk
  •  Mange gir julegaver til rusmisbrukere og mange av dem er håndlaget
  •  Arrangere rusfri sankthansfeiring for familier og enslige  
  •  Rusforebyggende informasjon på videregående skole
  •  Utdeling av ulike brosjyrer og bladet til både ungdom og eldre
  •  Informasjonsarbeid og inkluderingsarbeid blant innflyttere
  •  Studiegrupper
  •  Vi deltar på Arendalsuka
  • Det Hvite Bånd støtter ungdomsarbeidet ved Åkra Blå Kors
  • Det Hvite Bånd støtter Evangelistens Misjonsarbeid og deres brønnboringsprosjekt i Bobbili-regionen sør i India.
  • Julearrangement