Personvernerklæring Det Hvite Bånd

Publisert 6.10.2021

Denne personvernerklæringen gjør rede for vår håndtering av personopp­lysninger som samles inn for å utøve våre tjenester overfor medlemmer og andre vi jobber med.

Behandlingsansvarlig i organisasjonen er daglig leder om ikke oppgaver er delegert. Henvendelser for innsyn, retting eller sletting av personopplys­ninger kan gjøres til:

Landskontoret DHB, Torggata 1, 0181 Oslo.

Tlf.: 23 21 45 37. E-post: landskontoret@hviteband.no.

Medlemskap

Når du blir medlem i Det Hvite Bånd, ber vi om navn, adresse, telefonnum­mer, fødselsdato og e-post-adresse. Disse opplysningene er grunnlag for å rapportere på antall medlemmer for å motta offentlig tilskudd til drift av organisasjonen. I tillegg trenger vi kontaktinformasjon på medlemmer for å kunne gi et tilstrekkelig tilbud og informasjon knyttet til medlemskapet.

Når du melder deg inn i organisasjonen, samtykker du til at vi kan sende deg

  • Det Hvite Bånds blad
  • faktura for medlemskontingent
  • invitasjon til arrange­menter o.a.

Dessuten er både telefonnummer og e-post-adresse nyttig for oss når vi får post i retur slik at vi kan få oppdatert adresseregisteret vårt.

Tillitsvalgte lokalt (kretsleder/foreningsleder) kan be om å få tilsendt en oversikt over hvem som er deres lokale medlemmer med tanke på årsmel­dinger o.a. Denne infor­masjonen forplikter de seg til å slette/makulere når den er kontrollert.

Du blir også spurt eksplisitt om du tillater at navnet ditt kommer i bladet vårt under «nytt medlem» og når du har gitt økonomiske gaver (til Det Hvite Bånd eller Brønn-prosjektene). Og om du har innvendinger mot å være med på fellesbilder som kan komme på trykk i bladet eller bli lagt ut på hjemmesida vår.

StyreWeb er ansvarlig for drift av medlemsregisteret vårt, og kun StyreWeb og Det Hvite Bånd har tilgang til medlemsopplysninger. I tillegg til opplysningene nevnt ovenfor, inneholder medlemsregisteret informasjon om lokallagstilknytning, innbetaling av kontingenter, samt informasjon om tillitsverv. Verv er offentlig informasjon og kan publiseres i DBH-bladet og på nettsidene.

Spesielt for juniormedlemmer/DHB Ung

Barn i alderen 6-18 år kan bli medlem i Det Hvite Bånds junioravdeling/ DHB Ung. Barn under 15 år trenger bekreftelse fra sine foreldre/foresatte for å bli medlemmer i junioravdelingen/DHB Ung. Foreldrene trenger ikke selv å være eller bli medlem samtidig, men de vil bli registrert med navn, adresse, telefonnr. og e-post-adresse, siden Det Hvite Bånd ikke har lov til å kontakte barn under 13 år direkte og er derfor avhengig av kontaktinformasjon til foreldre/foresatte.

Barn og bilder

Det Hvite Bånd vil aldri offentliggjøre bilder av barn uten samtykke fra barnet selv og fra foreldrene/foresatte, verken i bladet, på Facebook eller på hjemmesida.

Avslutning av medlemskap

Ved avsluttet medlemskap, oppbevares personopplysninger i fem år i tråd med krav fra tilskuddsordningene, men du har krav på å bli anonymisert om du ønsker dette. Utmeldte medlemmer vil ikke bli kontaktet av Det Hvite Bånd, og ingen personopplysninger deles med andre. Utmelding skjer skriftlig per e-post til landskontoret@hviteband.no, per brev eller per telefon.

E-post

Du må gjerne sende oss e-post, noe som er veldig praktisk for oss, men husk at alle virksomheter er sårbare for datatyveri. Du bør derfor ikke sende sensitivt innhold per e-post. Om vi mottar en slik e-post, behandler vi e-posten i henhold til innhold og sletter den straks. E-post om innmelding, utmelding og adresseendring blir slettet så fort medlemsregisteret er oppdatert.

DHB-bladet

Som medlem får du tilsendt vårt medlemsblad fire ganger per år. I forbindelse med utsendelse av bladet, deles ditt navn og din adresse med trykkeriet, slik at de kan adressere bladet til deg. Adresselista slettes etter bruk for hvert blad.

Utover dette, gir Det Hvite Bånd ikke fra seg personopplysninger til noen utenfor organisasjonen.

Bruk av informasjonskapsler (cookies) **

Fra 1. juli 2013 må alle som er ansvarlige for ei nettside og bruker informasjonskapsler, innhente samtykke fra brukerne. Hjemmesida til Det Hvite Bånd, bruker per i dag ikke informasjonskapsler.

Påmelding kurs og arrangementer

Via vår nettside og blanketter i Det Hvite Bånds blad, er det mulig å melde seg på arrangement. I tilknytning til dette samler vi informasjon som navn og kontaktopplysninger i tillegg til allergier og behov for eventuell tilretteleg­gelse. Disse personopplysningene blir ikke brukt til andre formål enn å administrere arrangementet. Personopplysningene vil slettes etter endt arrangement. Vi innhenter egne samtykker for å kartlegge interesse og ønske om å motta invitasjon til nye arrangementer.

HTTPS og sikker overføring

Nettsida vår bruker kryptering med HTTPS. Det betyr at dersom du f.eks. fyller ut et skjema, vil nettsida være den eneste som kan lese dette. HTTPS sikrer også mot «tyvlytting» av informasjonen som sendes og at noen endrer dataene du har lagt inn. I de fleste nettlesere vises dette med en hengelås i adresselinja i nettleseren. (I motsatt fall står det gjerne «ikke sikker».)

Dine rettigheter

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene. 

 

Vedtatt av landsstyret i DHB 10.6.2021.

 

* 13 år er aldersgrensen for å få sin egen e-post-adresse i Norge.
** Vi arbeider med tekst som har konsekvenser for Facebook-linken.