Økning i kokainbruk blant unge

Økning i kokainbruk blant unge

En nylig undersøkelse utført av Ipsos på vegne av Blå Kors avslører at 1 av 4 unge mellom 16 og 19 år opplever at kokain er like vanlig på fester som alkohol. Denne normaliseringen av kokainbruk blant unge er en bekymring for Blå Kors, som ser en økende tendens.

Fakta om Kokainbruk
Kokain er et av de mest avhengighetsskapende rusmidlene.
Selv om man ikke nødvendigvis blir avhengig etter én gang, vil mange oppleve et sterkt sug etter stoffet.
Hyppig bruk øker sannsynligheten for at man trenger mer kokain for å få samme rus.
Bruken av kokain blant ungdom har økt de siste ti årene.

Presset til å Bruke Rusmidler
Undersøkelsens deltakere føler press til å eksperimentere med ulike rusmidler, inkludert kokain og MDMA. Noen opplever også at bruken av ulovlige rusmidler gir økt sosial status på fester.

Forebyggende Tiltak

For å motvirke denne trenden, er det viktig å implementere effektive forebyggende tiltak:                       

Politiet: Det er avgjørende at politiet har tilstrekkelige ressurser for å avdekke ulovlig rusbruk og drive forebyggende arbeid.
Rusfrie Arenaer: Vi må skape flere rusfrie arenaer for barn og unge i samfunnet.
Rusundervisning i Skolene: Prioritering og styrking av rusundervisning i skolene er nødvendig.
Foreldre og Foresatte: Foreldre og foresatte spiller en viktig rolle som foregangsmodeller og må følge opp ungdommen.
Trygge Voksne: Ungdommene trenger trygge voksne som kan snakke med dem om venners innflytelse og gruppepress.

Viktige Tall fra Undersøkelsen
24% sier de opplever økt sosial status ved å bruke ulovlige rusmidler på fest.
3 av 5 mener det er lettere å prøve kokain/MDMA når man har prøvd et annet illegalt rusmiddel først.
14% opplever press om å prøve kokain/MDMA.
58% ville ikke ha sagt fra til en voksen person hvis noen brukte kokain på fest.

Det er avgjørende å øke bevisstheten om risikoen ved kokainbruk blant ungdom og fortsette å implementere effektive forebyggende tiltak. 

Kilde: Blå Kors og Folkehelseinstituttet.