Dagens unge drikker mindre alkohol

Dagens unge drikker mindre alkohol

At unge drikker mindre alkohol, er en trend i den vestlige verden – fra Skandinavia og Storbritannia til Australia. Det sier Veronica Pisinger, som forsker på unges alkoholkonsum ved Institutt for folkehelse ved Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet (SDU). 

Her er noen fakta basert på forskningsrapporter om at unge drikker mindre:

 1. Endring i Ungdomskultur:
  • På 90-tallet var fyllefesten og høy promille blant unge vanlig. De mest populære ungdommene var de som ruset seg mest.
  • Imidlertid har vi sett en endring i ungdomskulturen. Nå er det de som utmerker seg i sport og skole som har høy status, og mange av dem velger å være rusfrie.
  • Dette mønsteret har også blitt observert i Norge, der unge med høy sosial posisjon ofte er avholdsfolk.

 2. Foreldres Grensesetting:
  • Forskning viser at foreldrenes holdninger og regler rundt alkohol påvirker ungdommens drikkevaner.
  • Tenåringer med klare avtaler og regler fra foreldrene drikker mindre enn jevnaldrende uten slike avtaler.
  • Restriktive tenåringsforeldre gir mindre alkohol til barna sine før fest.

 3. Minoritetsungdom og Påvirkning:
  • En ny forskningsrapport indikerer at nedgangen i alkoholforbruk blant unge kan skyldes flere minoritetsungdom som drikker mindre enn etnisk norske.
  • Samtidig har etnisk norsk ungdom blitt påvirket av venner fra andre land.
  •  
 4. Individuelle Valg:
 • Noen unge velger å være rusfrie av personlige grunner. De opplever at de kan ha det gøy uten alkohol.

Kilde(er) 

1. Unge drikker mye mindre enn for 20 år siden – men hvorfor? 

2. Ungdom og alkohol - Ungdommen drikker mindre - Av-og-til 

3. Ungdom og alkohol - Ungdommen drikker mindre - Av-og-til 

4. Hvorfor drikker ungdom mindre? - forskning.no