Hjertehelse og alkohol

Hjertehelse og alkohol

Publisert av Vigdis Goldin den 01.01.23. Oppdatert 04.04.23.

Foto: InspiredImages Pixabay

 

Det er ikke sant at ett glass vin er god hjertehelse, det beste for hjertet er å unngå alkohol. 


WHF (World Heart Federation) forklarer at det nå er flere grunner til at forskning ikke støtter påstand om at små mengder alkohol er sundt for hjertet, men heller viser det motsatte. Myten om at små mengder alkohol er sundt for hjertet  har ingen beviselig støtte i forskning. Denne påstanden og myten har i de siste tiårene ikke ført til bedre hjertehelse, men heller bidratt til en fordobling av hjerte- og karrelaterte sykdommer og dødsfall.  

Samtidig har flere andre studier, blant annet en studie gjennomført i Massachusetts USA gitt resultater som motstrider påstanden om at alkohol er bra for helsen. Denne studien ble utført på personer med en gjennomsnittsalder på 57 år, viste ikke overraskende, at de som drakk tett hadde størst risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer, men samtidig viste den at de som hadde et lett til moderat alkoholinntak også var i fare for å utvikle hjerte- og karsykdommer relatert til alkohol. 

Studien avslørte videre  at de personene som havner under kategorien lett- til moderat inntak av alkohol samtidig hadde et sundt kosthold, trente jevnlig og brukte mindre tobakk, og det var disse faktorene som slo ut som positivt på hjertehelsen og ikke det moderate alkoholforbruket. Grunnen til det positive utslaget på hjertehelsen i denne gruppen var da altså ikke at de hadde et lett- til moderat alkoholkonsum, men at den sunne livsstilen de førte hadde en positiv effekt på hjertet. 

Verdt å legge merke til var også at risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdommer ved lett alkoholinntak var til stede selv om risikoen var moderat. Ved høyrer inntak økte risikoen betraktelig, også med inntak som etter dagens standard er ansett som lavt til moderat forbruk. 
Dette betyr at alkoholinntak på alle nivåer, enten man drikker lite, moderat eller mye, er usunt for hjertet og er relatert til en høyere risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Det er altså ikke bra for hjertet å drikke “bare” ett glass vin til kvelden for eksempel.
Å redusere alkoholinntaket vil være bra for hjertet for alle individer, mens alle former for alkoholinntak øker risikoen for hjertet- og karsykdommer. Avholdenhet er dermed det beste man kan gjøre for hjertet sitt sammen med et sundt kosthold og å unngå stress. 

Referanser: 
Large study challenges the theory that light alcohol consumption benefits heart health (massgeneral.org)
Helsedirektoratet, https://www.helsenorge.no/alkohol/alkohol-og-helse/